První pomoc při pádu z kola

První pomoc při pádu z kola>

Z biku spadne jednou každý, to je jisté. Na malé úrazy je jednoduchá rada a pomoc, cyklistika je ale sport, při kterém pády můžou mít i fatální následky. Je důležité, abychom ovládali základy první pomoci a uměli si v takových situacích poradit.

Při pádu z kola:

 1. Hned po pádu a šoku z něj zkontrolujte, jestli jste se neuhodili do hlavy a není poškozená.
 2. Dostaňte se na bezpečné místo a pořádně zkontrolujte i přilbu a její stav. Když jsme v šoku, můžeme zranění hlavy podcenit a přilba je dobrým ukazatelem, jak tvrdý byl náš pád.
 3. Odřeniny vyčistit, pofoukat a zalepit. Připravte se na to, že se odřeniny po pádu z biku obvykle hojí pořádně dlouho. Je třeba si je také důkladně očistit, aby se nezanítily. Ideální je vozit vždy s sebou praktickou outdoorovou lékárničku.
 4. Při silnějších bolestech hlavy, krvácení z nosu nebo uší, nepijte vodu, způsobuje zvracení a zhorší zdravotní stav. Přivolejte si pomoc a zavolejte na 112 nebo 155.

  Jako zachránce musíte umět:

 • zhodnotit situaci bez ohrožení vlastního zdraví a života
 • zjistit příznaky úrazu
 • poskytnout první pomoc
 • přivolat specializovanou pomoc

 

Základy první pomoci:

 1. Nejdříve zjistíme, jestli je zraněná osoba při vědomí, dýchá, jestli nekrvácí a reaguje.
 2. Důležitý je rozhovor, zraněný může být v šoku a zranění nemusí být hned zjevná, proto se snažíme zjistit co, kdy a jak se stalo, jestli užívá nějaké léky, má alergii. Udržujeme klidný hlas.
 3. Když máme podezření, že zranění se týká krku nebo páteře, s osobou nehýbáme.
 4. Zkontrolujeme jednotlivé části těla:
  • Hlava a krk: zkontrolujte oblast hlavy ve vlasaté části na krvácení a deformity, uši a nos na výtok, ústa na zvratky a potravu. Hlavou nehýbat!
  • Oči: zřítelnice zúžené, rozšířené. Nestejně široké zřítelnice svědčí o vážném stavu.
  • Hrudník a břicho: hledejte rány, výhřez orgánů, cizí tělesa.
  • Končetiny: zkontrolujte horní a dolní končetiny na deformity, rány, krvácení. Porovnávejte obě strany.
  • Páteř a záda: při podezření na úraz páteře zkuste citlivost a sílu končetin. Nechte si stisknout ruku postiženým, tlačit nohama proti své ruce.

Umělé dýchání, zastavení krvácení a šok. Nepříjemné situace - když jde o život, musíme si zachovat chladnou hlavu.

Zastavení dýchání a krevního oběhu

Když je situace vážná, osoba je v bezvědomí, nereaguje ani na zatřesení nebo dýchá velmi slabě.

 • Postiženého uložíme na tvrdou a rovnou podložku.
 • V případě dospělého začneme oživování 30 stlačeními hrudníku do 5–6 cm hloubky ve středu hrudníku hranou dlaně, potom následují 2 záchranné vdechy tak, abychom viděli nadzvihnutí hrudníku.
 • Postup opakujeme, přičemž hrudník stlačujeme rychlostí 100krát za jednu minutu.

Velké vnější krvácení a 5Z:

 • Při úrazech, kdy se vyskytne krvácení, si zapamatujte 5Z: Zjistit krvácení. Zatlačit v ráně. Zdvihnout nad úroveň srdce. Zabránit šoku. Zavolat 112/155.
 • Nezapomínáme na protišoková opatření, kontrolujeme vědomí, dýchání a přivoláme pomoc.
 • Škrtidlo na zastavení krvácení se nepoužívá!

Šok: Mezi příznaky šoku patří neklid nebo spavost, rozostřené vidění, žízeň, nevolnost, studená, bledá a zpocená kůže, rychlý a slabě hmatatelný puls, zrychlené dýchání.

 • Postiženému nadzvihneme dolní končetiny o 30 cm. Do této polohy nedáváme při poranění hlavy nebo hrudníku, srdečních a dýchacích těžkostech nebo bezvědomí!
 • Dodržujte 5T: 1. Ticho, 2. Teplo, 3. Tišení bolesti, 4. Tekutiny (Většina lidí v šoku má pocit žízně, proto můžeme postiženému svlažovat rty. Nedáváme mu pít! Tekutiny by mohly vyvolat zvracení a zhoršení stavu.) Transport