GPS HODINKY NA VÝJEZD>

Žijeme v datové době. Téměř všechno umíme nějakým způsobem změřit a aplikace, které tato data umí zpracovat, jsou skutečně fascinující. Patřím k té skupině, která jednoduše chce vedět kolik kilometrů absolvovala v terénu, jaký byl průměrný, ale i nejvyšší tep. Častokrát mi spadne brada, když zjistím, jakou maximální rychlostí se můj bike se mnou rozjel atd. atd. A k tomu všemu postačí GPS hodinky. Moje už sice patří mezi důchodce v této kategorii, ale protože stále slouží, a to na co je potřebuju, splňují, tak nemám důvod je měnit za novější (jelikož jsem tento článek připravoval delší dobu, tak to už není úplně pravda, ale protože nové hodinky mám jen třetí den, svoje zkušenosti s těmito hodinkami popíšu v jiném příspěvku). Takže co konkrétně na svých hodinkách využívám, resp. považuju za důležité?

  1. Hrudní pás, který mi po dobu celého výjezdu měří pulz. Hlavně při dlouhých a strmých výšlapech můj zrak sem-tam spočine na hodinkách, abych si zkontroloval svůj tep, který někdy dokáže vyskočit do opravdu vysokých čísel. Nejmodernější modely hodinek už vůbec nepotřebují na měření pulzu hrudní pás - měří ho přímo ze zápěstí, avšak zkušenosti mnohých ukazují, že tato technologie ještě vyžaduje nějaká ta vylepšení, jelikož dochází k situacím, kdy pulz nedokážu měřit buď přesně anebo v některých momentech vůbec.
  2. Aktuální rychlost, absolvovaná vzdálenost a celkový čas od začátku jízdy jsou další tři parametry, které mi hodinky konstantně ukazují na displeji. Hlavně informace o absolvované vzdálenosti je pro mě velmi důležitá speciálně v případech, kdy se po celou dobu vzdaluji od domova, abych jednak uměl vyhodnotit svoje síly na návrat, a spolu s celkovým časem dokázal vyhodnotit, kdy už nastává moment, že je nutné “bajk” otočit a směřovat domů, ať už kvůli stmívání anebo jiné časové povinnosti.
  3. V neposlední řadě všechny zaznamenané informace o jízdě si doma dokážu stáhnout do počítače, aplikace mi vykreslí celou projetou trasu a umožní analyzovat maximální tep, maximální rychlost, projetou vzdálenost a mnoho dalších užitečných informací.

A teď nastává skutečné kouzlo GPS hodinek. Data, která zobrazují přímo hodinky, jsou sice vyčerpávající, avšak o mnoho víc informací je možné vyčíst po stáhnutí dat v na to určené aplikaci. Protože používám hodinky Garmin, tak v mém případě je to aplikace Garmin Connect.

Jak je vidět na obrázku nahoře, aplikace nakreslí grafy profilu tratě (zelená), rychlosti (modrá) a v případě, že hodinky měří také pulz, tak ten je zobrazen třetím grafem (červená). Všechny tyto informace dokáže aplikace zobrazit ať už podle času na osy x anebo podle projeté vzdálenosti. Aplikace rovněž celý výjezd vykreslí do google mapy, kterou je možné přiblížit, oddálit podle potřeby a v případě, že chcete zjistit, v kterém úseku jste měli například nejvyšší tep anebo nejvyšší rychlost, jednoduše kurzorem myši přejdete na tu část grafu a na mapě rovnou vidíte místo, kde přesně jste byli v daném čase.

Velmi užitečnou informací jsou nastoupané metry, nejvyšší a nejnižší bod výjezdu, průměrný a nejvyšší tep po dobu výjezdu, celkový čas výjezdu včetně celkového času v pohybu, průměrné rychlosti a maximální rychlosti.

Samozřejmostí jsou základní informace, které zobrazují i hodinky - jako projetou vzdálenost, maximální tep, průměrný tep. Aplikace rovněž doplňuje informaci o vnější teplotě v daný čas výjezdu, tedy v případě, že jezdíte tu samou trasu opakovaně a časy se výrazněji odlišují, tak jedním z faktorů může být právě počasí. V takovém případě, kdy potřebujeme porovnat 2 stejné výjezdy, nám aplikace umožňuje vybrané výjezdy porovnat.

Podobně jako velmi populární aplikace Strava obsahuje i Garmin známé segmenty, což jsou vlastně mnohými cyklisty často ježděné úseky. Takto na dálku dokážete porovnat, jak jste na tom se svou výkonností. Pro lepší představivost, segmentem může být kopec. V případě, že víte, že se jedná o segment, tak někteří se na něm opravdu “vytnou”, aby se v žebříčku posunuli co nejvýše.

Garmin Connect zrovna tak umožňuje automatické nahrávání výjezdu do jiných aplikací, čili v okamžiku, kdy se nejnovější výjezd nahraje do Garmin Connect, ten ho odešle na vámi určená místa (jiné aplikace). V mém případě si takto posílám data do Stravy, kterou používám jen na to, aby mi poslala můj poslední výjezd do další užitečné aplikace - Relive, která vykreslí celou projetou trasu do mapy a udělá z toho zajímavé video (https://www.relive.cc).

V neposlední řadě Garmin Connect poskytuje souhrnně data za vámi vybrané období, můžete se tedy zpětně podívat, kolik kilometrů jste najezdili v jednotlivých letech, měsících a podobně. Určitě jsou to užitečné informace v případě, že koumáte, jestli byl předcházející rok lepší anebo horší a já si dokážu v případě některých komponentů, které vyžadují servisování po určitých projetých kilometrech, velmi rychle a hlavně přesně vyhledat, kolik kilometrů jsem najezdil od posledního servisu a úplně tím vyloučím náhodné hádaní (kolik jsem tak asi mohl najezdit od posledního servisu vidlice a pod.?).

Na závěr, GPS hodinky určitě nejsou nejdůležitější výbavou, bez které by nebylo možné sednout na kolo. Pokud patříte k těm, kteří nikdy neměli potřebu svoje data nějakým způsobem analyzovat a vyhodnocovat, je to absolutně v pořádku. Nejdůležitější je sednout na sedlo a nesedět doma. Pokud však naopak patříte do té skupiny, která miluje cyklistiku a to nejen v sedle, ale i po večerech doma za počítačem anebo v mobilních zařízeních, pro ty z vás GPS hodinky určitě doporučuji.